Logo jpk
faktury jpk 1

Najczęstsze błędy pojawiające się przy generowaniu plików JPK – sprawdź czy je popełniasz!

JPK_FA to jedno z najważniejszych narzędzi, które polscy przedsiębiorcy muszą obsługiwać w celu prawidłowego rozliczania podatków. Jest to plik elektroniczny, który zawiera informacje o fakturach wystawionych i otrzymanych przez firmę w danym okresie rozliczeniowym. Niestety, pomimo wielu szkoleń i instrukcji, wiele firm wciąż popełnia błędy przy generowaniu plików JPK_FA, co może skutkować poważnymi konsekwencjami podatkowymi. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, jakie pojawiają się przy generowaniu plików JPK_FA oraz sposoby na ich uniknięcie. 

Brak lub błędne wypełnienie danych kontrahenta 

Jednym z najczęstszych błędów jest brak lub błędne wypełnienie danych kontrahenta, takich jak nazwa, adres czy numer NIP. Warto pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości w danych kontrahenta mogą skutkować odrzuceniem pliku przez urząd skarbowy. 

Nieprawidłowy format pliku 

Kolejnym częstym błędem jest nieprawidłowy format pliku. Plik JPK_FA musi być generowany w formacie XML, który jest jedynym formatem, akceptowanym przez urząd skarbowy. Ponadto, należy zwrócić uwagę na nazwę pliku oraz jego strukturę, aby była zgodna z wymaganiami. 

Błędy w ewidencji faktur 

Warto pamiętać, że plik JPK_FA musi zawierać informacje o wszystkich fakturach wystawionych i otrzymanych w danym okresie rozliczeniowym. Należy więc dbać o prawidłowe ewidencjonowanie faktur i unikać pomyłek przy ich wprowadzaniu do systemu. 

Nieaktualne oprogramowanie 

Kolejnym błędem, który może wpłynąć na prawidłowe generowanie plików JPK_FA, jest używanie nieaktualnego oprogramowania. Należy pamiętać, że pliki JPK_FA muszą być generowane przy użyciu najnowszych wersji oprogramowania, które zawierają wszelkie niezbędne poprawki i aktualizacje. 

Brak kontroli jakości pliku 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym błędem jest brak kontroli jakości pliku przed jego wysłaniem do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że plik JPK_FA musi być poprawny i kompletny, dlatego warto skorzystać z narzędzi do kontroli jakości plików, które pomogą wykryć wszelkie nieprawidłowości.

Podsumowując…

Błędy przy generowaniu faktury VATJPK pojawiają się stosunkowo często. Przed wysłaniem pliku do urzędu skarbowego, warto przeprowadzić jego weryfikację. Dzięki temu można wykryć ewentualne niedopatrzenia i poprawić je przed przesłaniem. Weryfikację faktury JPK można przeprowadzić za pomocą darmowych narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów lub zewnętrzne programy do sprawdzania plików JPK_FA.