Logo jpk
faktury jpk 3

Generowanie Faktury JPK w nowej strukturze

Wraz z wejściem w życie nowej struktury JPK_FA w 2021 roku, przedsiębiorcy muszą dostosować się do zmian w procesie generowania faktur. Nowa struktura JPK_FA ma na celu ułatwienie przetwarzania danych przez urzędy skarbowe oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców. Oto kilka ważnych zmian, które należy uwzględnić przy generowaniu faktur JPK w nowej strukturze!

Nowy format pliku JPK_FA 

Zmienił się format pliku JPK_FA, który teraz musi być przesyłany w formacie XML Schema Version 1.1. Nowa struktura pliku jest bardziej rozbudowana i zawiera więcej danych, w tym dane dotyczące sprzedaży na rzecz innych krajów Unii Europejskiej oraz kraje trzecie. Zmiana ta wynika z faktu, że dotychczasowa wersja XML Schema 1.0 nie była w pełni zgodna z wymaganiami unijnymi, a także wprowadzała wiele ograniczeń i niedoskonałości.

Wprowadzenie dodatkowych identyfikatorów 

W nowej strukturze JPK_FA wprowadzono dodatkowe identyfikatory, takie jak numer NIP nabywcy lub sprzedawcy, numer faktury i data jej wystawienia. Wprowadzenie tych identyfikatorów ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu przetwarzania danych. 

Nowe pola do uzupełnienia 

W nowej strukturze JPK_FA pojawiły się także nowe pola, takie jak dane dotyczące sposobu zapłaty, czyli forma płatności oraz termin płatności. Dodano również pola do opisu sprzedaży, takie jak kod produktu, nazwa towaru lub usługi oraz ich ilość i wartość. 

  1. Automatyczne wypełnianie danych 

W nowej strukturze JPK_FA możliwe jest automatyczne wypełnianie danych w polach, takich jak numer NIP lub nazwa firmy. Dzięki temu proces generowania faktur jest bardziej efektywny i zautomatyzowany. 

  1. Zmiany w systemie podatkowym

Wraz z nową strukturą JPK_FA zmieniły się także przepisy podatkowe, np. wprowadzono nowe stawki VAT czy zasady rozliczania sprzedaży zagranicznej. Przedsiębiorcy muszą przestrzegać nowych przepisów podatkowych i dostosować się do nich w procesie generowania faktur. 

  1. Poprawne rozliczenia zgodne z wymaganiami

Podsumowując, wprowadzenie nowej struktury pliku JPK_FA wprowadziło kilka ważnych zmian w procesie generowania faktur. 

Nowa struktura umożliwia generowanie faktur w różnych formatach, wprowadza dodatkowe dane oraz ułatwia weryfikację faktur przez urząd skarbowy. Przedsiębiorcy powinni dostosować swoje oprogramowanie do nowej struktury, aby uniknąć błędów przy generowaniu plików JPK_FA i zapewnić poprawne rozliczenia. Warto korzystać z narzędzi automatyzujących proces oraz śledzić zmiany w przepisach podatkowych, aby zachować pełną zgodność z wymaganiami JPK_FA.