Logo jpk

Część ewidencyjna i deklaracyjna JPK V7

Z czego składa się część ewidencyjna, a z czego część deklaracyjna JPK V7? Jeśli szukasz informacji na ten temat, szczegóły znajdziesz w niniejszym artykule.

1.     Co zawiera część ewidencyjna JPK V7M?

2.     Co zawiera część deklaracyjna JPK V7M?

W niniejszym tekście omawiamy kwestie związane z częścią ewidencyjną i deklaracyjną JPK V7. Dokładniej zajmiemy się podstawowymi informacjami na temat rozliczenia miesięcznego. Zapraszamy do lektury!

Co zawiera część ewidencyjna JPK V7M?

Przy wypełnianiu części ewidencyjnej JPK V7M, należy podać informację na temat wszystkich prowadzonych czynności. Część ewidencyjną wypełnia się co miesiąc. Należy pamiętać o tym, aby pola związane z ewidencją zakupu oraz sprzedażą wypełnić w ten sposób, by możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku.

Część ewidencyjna musi zawierać takie dane, jak rodzaj sprzedaży, podstawa opodatkowania, wysokość kwoty należnego podatku, kwoty podatku naliczanego, który obniża kwotę od podatku należnego, kontrahenci oraz dowody sprzedaży i wszystkich zakupów. Brzmi skomplikowanie? Aby mieć pewność, że cały plik JPK V7M zostanie prawidłowo wypełniony, warto skorzystać z możliwości, jakie daje program do faktur JPK!

Co zawiera część deklaracyjna JPK V7M?

Część deklaracyjna JPK V7K używa się do ostatecznego wyliczenia wartości podatku, który należy zapłacić lub do jego zwrotu. Z części tej wynika łączna wartość wszystkich transakcji, które wykonano w konkretnym miesiącu. Część deklaracyjną również wypełnia się okresowo – czyli co miesiąc – biorąc pod uwagę dane zamieszczone w części ewidencyjnej.