Logo jpk

Co to jest GTU w JPK V7?

Co to jest GTU w JPK V7? W której części pliku JPK V7 pojawiają się oznaczenia GTU? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury.

1.     Co to jest GTU?

2.     Oznaczenia dla poszczególnych towarów i usług wrażliwych

W nowej strukturze JPK V7 oznaczania określonych towarów oraz usług jest obowiązkowe. Ministerstwo Finansów wymaga od podatników dokładnego ewidencjonowania typów usług, które świadczą oraz towarów, które dostarczają. Ważne jest, by zarówno usługi, jak i towary były poprawnie oznaczone w pliku JPK V7. Wyszczególniono aż 13 grup towarów i usług, które nazwano wrażliwymi. W niniejszym artykule przedstawiamy pełną listę.

Co to jest GTU?

GTU to potoczna nazwa kodu, którym określa się grupę towarową. Kody te wykorzystuje się w nowej strukturze jednolitego pliku kontrolnego. Każdy podatnik od października 2020 ma obowiązek weryfikować sprzedawane przez siebie towary oraz świadczone usługi, określając, do jakiej grupy towarowo-usługowej przynależą. Zatem GTU to nic innego jak po prostu klasyfikacja grupy towarowej.

I chociaż lista, którą ma każdy program do faktur JPK, poza kodami zawiera również nazwę określającą rodzaj towaru i usługi, to niektórzy podatnicy w dalszym ciągu mają problem ze znalezieniem odpowiedniego oznaczenia. Z tego powodu warto mieć pod ręką wydrukowaną listę ze wszystkimi informacjami.

Oznaczenia dla poszczególnych towarów i usług wrażliwych

Jak już wspominaliśmy, GTU służy do klasyfikacji grupy towarowej. Do oznaczania poszczególnych grup stosuje się liczby. Na przykład GTU_01. Pierwsze oznaczenie dotyczy dostawy napojów alkoholowych, drugie (GTU_02) dostawy towarów, o których mowa jest w artykule 103 ustawy 5aa ustawy o VAT. 03 dotyczy dostawy olejów opałowych, a 04 wyrobów tytoniowych i płynów do papierosów elektronicznych. GTU_05 obejmuje dostawę odpadów, 06 urządzeń elektrycznych wraz z częściami i materiałami, a 07 dostawę pojazdów i części. GTU_08 dotyczy dostawy metali zarówno szlachetnych i nieszlachetnych, 09 produktów leczniczych, a 10 budynków, budowli i gruntów. Symbolem GTU_11 oznacza się tak zwane świadczenia związane z przenoszeniem uprawnień do emisji cieplarnianych gazów, a GTU_12 takie usługi, jak doradztwo, księgowość, usługi prawnicze, marketingowe czy reklamowe. GTU_13 to ostatnia grupa, która dotyczy świadczeń transportowych i gospodarki magazynowej.

Wyżej wspomniane grupy nie obejmują wszystkich towarów i usług. Zanim wybierzesz odpowiednie GTU dla siebie, sprawdź koniecznie pełną listę!