Logo jpk

Błędy w JPK V7 – sankcje dla podatników

Przesłanie pliku JPK V7 jest aktualnie obowiązkowe. Nie spełnienie tego obowiązku wiąże się z surowymi karami. A co w przypadku, gdy prześlemy wadliwy plik?

1.     Błędy w JPK V7 – jak uniknąć kary?

2.     Jak składać bezbłędny plik JPK V7?

Wadliwy plik JPK V7 uniemożliwia przeprowadzenie odpowiedniej weryfikacji, związanej z prawidłowością transakcji. Jeśli błędny dokument prześlesz do organów podatkowych, może grozić Ci kara pieniężna w wysokości 500 zł. Jak uniknąć kary?

Błędy w JPK V7 – jak uniknąć kary?

Podatnik może uniknąć kary tylko i wyłącznie w jednej sytuacji. Jeśli do 14 dni od dnia, w którym podatnik wykrył błąd w przesłanym pliku JPK V7 złoży odpowiednie wyjaśnienie.

A co w przypadku, gdy to urząd skarbowy wykrył błąd? W takiej sytuacji również możemy uniknąć kary, jeśli tylko w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania z urzędu skarbowego złożymy wyjaśnienie. Karę pieniężną nakłada się na podatnika dopiero w momencie, gdy nie zastosuje się do tego obowiązku.

Z kary pieniężnej zwalnia się podatników, którzy popełnili albo skarbowe przestępstwo, albo wykroczenie – to samo, za które już wcześniej zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Jak składać bezbłędny plik JPK V7?

Aby mieć pewność, że za każdym razem złożymy plik JPK V7 bez żadnych błędów, wystarczy wykorzystać odpowiedni program do faktur JPK, dostosowany oczywiście do aktualnych zmian. Jeśli – na przykład – masz problem z wybraniem odpowiedniego kodu GTU, większość programów do wystawiania faktur JPK umożliwia określenie rodzaju towarów lub usługi już na samym początku i tym samym w końcowym etapie w pliku JPK V7 automatycznie pojawią się odpowiednie kody.