Logo jpk

Czym jest JPK_FA i co powinieneś o nim wiedzieć?

faktury jpk 2

JPK_FA to skrót od Jednolitego Pliku Kontrolnego w formie pliku audytowego. Jest to dokument elektroniczny, który służy do przesyłania informacji o transakcjach dokonywanych przez podatników VAT. Powstał w celu usprawnienia procesu kontroli podatkowych oraz zwalczania nieprawidłowości podatkowych.  Pliki kontrolne kiedyś i dziś JPK_FA w Polsce stał się obowiązkowy od 1 kwietnia 2021 roku. Wcześniej obowiązywały […]